Permakultur

 

Permakultur

Permakultur design

Välkomna att få inspiration i vår skogsträdgård.


I en skogsträdgård odlas frukter, bär nötter och fleråriga ätliga örter tillsammans som i ett naturligt ekosystem som en lund eller ett skogsbryn.

Skogsträdgården består av olika växtskikt - träd, buskar, örter och klätterväxter.


Till skillnad från de naturliga ekosystemen har vi valt växter som ger oss mat, kryddor, medicin, fiber mm.


Skogsträdgården sköter sig till stor del själv.

Växterna och djuren samverkar och bygger upp bördigheten i jorden och blommande växter lockar dit pollinerande insekter och rovinsekter som håller nere "skadedjuren".

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera